ترمووود - نمای چوبی ساختمان

راهنمای ویژه ترمووود storaenso

کمپانی Stora Enso :

کمپانی StoraEnso، یک شرکت بین المللی تولید چوب است که راه حلهای تخصصی برای مشتریان در صنعت ساختمان و بخشهای مربوط به آن فراهم میکند. فروش این شرکت 6/1 میلیون یورو در سال است و ظرفیت تولید سالیانه آن 7/7 میلیون مترمکعب محصولات چوبی بریده شده میباشد. دیگر محصولات StoraEnso  کاغذ و وسایل بسته بندی هستند.

 

معرفی ترمووود Storaenso:

پیش زمینه: ترمووود محصولیست که توسط یک فرآوری مخصوص حرارتی در کوره تولید میشود که در فنلاند به فن آوری رسیده است تیمار حرارتی چوب . در 1930 بطور علمی توسط Stamm و Haesenدرآلمان و توسط Whiteدر سال 1940 در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت . در سال 1950 Germanbavedam و Runkel و Baroمطالعه را ادامه دادند ، آقایان Kollmer و Schaiderدر سال 1960 یافته های خود را چاپ کردند و در 1970 نیز Burmester و Ruscho  یافته های خود را چاپ کردند. همچنین مطالعاتی نیز در فنلاند ، فرانسه وهلند در  دهه 1990 انجام گردید . اما میتوان گفت جامع ترین و متمرکزترین تحقیقات انجام شده  در VTT (مرکز تحقیقات Finish)در فنلاند صورت گرفته است.

این آخرین مطالعات نشان میدهد که بهبود حرارتی و روش ترمو تاثیر علمی بر روی ویژگیهای چوب میگذارد. جزییات این تغییرات اساسی خصوصیات را میتوان در فصل دوم این مقاله یافت.

ماده چوب آن در دمای حداقل180 درجه سلسیوس قرار می گیرد و توسط بخار محافظت می گردد. بخار همچنین سبب ایجادتغییرات شیمیایی در چوب می شود. و در نهایت چوب ترمووود دوستدار محیط زیست تولیدمی شود. رنگ آن تیره تر می شود و نسبت به چوب معمولی ماندگارتر می گردد (در شرایط تغییر رطوبت) و خواص عایق بندی حرارتی آن بهبود می یابد. و همچنین اگر بطور مناسب و کافی در دمای بالا قرار گیرد، پروسه سبب مقاومت در برابر خوردگی می شود.

 

این چوب ترمووود به سه فاز تولید تقسیم می شود:

فاز 1) افزایش دما و خشک کردن با استفاده از حرارت و بخار:

دمای کوره بطور ناگهانی به100 درجه می رسد سپس دما بطور پایدار تا 130 درجه رسیده و نگه داشته می شود در اینحالت خشک کردن آغاز شده و رطوبت چوب به صفر می رسد.

 

فاز 2) تیمار حرارتی شدید:

وقتی که دمای زیاد کوره درحال خشک شدن است، دمای درون کوره به سطحی میان 190 درجه (برای  ترمویِ(Dتا 212 درجه (برای ترموی S) بنا به کاربرد نهایی میرسد. هنگامی که هدف تامین شد، دما برای 2تا 3 ساعت ثابت میماند.

 

فاز 3) خنک کردن و رطوبت دهی:

آخرین مرحله همراه با اسپری کردن آب و پایین آوردن دما است. وقتی دما به 90-80 درجه رسید، رطوبت دهی انجام شده و رطوبت در چوب به بالای 4% می رسد.

 

 


شکل 1 : فازهای مختلف

 

ویژگیهای مهم ترمووود جهت نمای بیرونی:


2-1) تعادل رطوبتی: روش ترمووود به کاهش مهمی در مقدار رطوبت منجر میشود. در شرایط مرطوبتر نسبی، تعادل رطوبتی ترمووود میتواند تا 40 درصد پایینتر از چوبهای نرم فرآوری نشده باشد.

 

 2-2) پایداری ابعادی: طی روش ترموود پایداری وثبات چوبهای نرم و معمولی مانند کاج و صنوبر به طرز چشمگیری بهبود پیدا میکند.جدول زیر نشانگر حداکثر تورم در عرض تخته ها میان رطوبتهای نسبی 35 تا 85 درصداست: میبینیم که واکشیدگی عرض ترمووود کم میشود.


 

 

جدول زیر نشانگر بیشترین واکشیدگی مورد انتظار  در عرض بر حسب میلیمتر میباشدهنگامیکه رطوبت از 35 تا 85 درصد افزایش می یابد.