ترمووود نما مقطع 119*19 UTS

ترمووود

[ + ابعاد مقطع ]

نام مقطع :  UTS

ابعاد : 119*19

رده فن آوری : THERMO -D

گونه : PINE - کاج

کاربرد ترمووود : نمای ساختمان ، نمای داخلیاین مقطع در ابعاد و طولهار مختلف قابل ارائه است . در تصویر زیر به نمونه های موجود اشاره شده است .


مقطع UTS یا اصطلاحاٌ کشویی یا فاق و زبانه ای،یکی از استانداردترین و پرکاربردترین مقاطع ترموود در نمای ساختمان است . این مقطع در ابعاد مختلف قابل ارائه است.

یکی از مهمترین عواملی که می بایست در ترموود قرارگیرد ضریب انبساط حرارتی ترموود است،اگر مقطعی که استفاده می کنید طراحی درستی نداشته باشد و یا اینکه اصول اجرائی صحیح رعایت نشود،چوب ترموود نما در طی زمان تاب(موج) بر می دارد. مقطع UTS به گونه ای طراحی شده است که ، هنگامی که در مقطع در هم قرار می گیرند فاصله ای 3 میلی متری جهت انبساط ترموود در نظر گرفته شده و از طرفی شیارهایی در پشت مقطع تعبیه شده است که به مقطع اجازه انبساط عرضی را می دهد.

این تمهیدات ، این مقطع را به یک مقطع استاندارد و مناسب جهت نمای ساختمان تبدیل می نماید.