ترمووود نما , زیرسازی مقطع 42*42 SHP

ترمووود

[ + ابعاد مقطع ]

نام مقطع : SHP
ابعاد : 42 * 42
رده فن آوری : THERMO -D
گونه : PINE - کاج
کاربرد ترمووود : نما ساختمان، زیرسازی ,لوور ،نمای داخلی  , سونامقاطع مشابه دیگر موجود :