ترمووود لوور نما و زیر سازی 19*42

ترمووود

[ + ابعاد مقطع ]

نام مقطع : SHP
ابعاد : 20* 42
رده فن آوری : THERMO -D
گونه : PINE - کاج
کاربرد ترمووود : نما ساختمان، زیرسازی ,لوور ، نمای داخلی


ابعاد دیگر موجود این مقطع :