ترمووود نما مقطع 92*15 SHP

ترمووود

[ + ابعاد مقطع ]

نام مقطع : SHP
ابعاد : 90*15
رده فن آوری : THERMO -D
گونه : PINE - کاج
کاربرد ترمووود : نمای ساختمان ، نمای داخلی ، سونا


انواع دیگر موجود این مقطع :